prepper

Prepper

Prepper: Připraveni na všechno, co život přinese

Úvod do prepperingu Prepperem se označuje osoba, která se připravuje na krizové situace. To znamená, že si plánuje, jak bude postupovat v případě výpadku elektřiny, nedostatku vody nebo potravin a podobných situacích. Preppering je tedy slovo odvozené od anglického "preparing", což znamená připravovat se. Prepperi mají...